Invest Construction

Wejdź na stronę i dowiedz się więcej: Uprawnienia budowlane - specjalność konstrukcyjno-budowlanaUprawnienia budowlane - specjalność konstrukcyjno-budowlana

Uprawnienia budowlane w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej można zdobyć przy pomocy firmy Invest Constructions. Szczegółów można dowiedzieć się ze strony internetowej firmy szkoleniowej. Zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pozwalają wykonywać pracę jako: kierownik budowy lub robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, a także jako projektant konstrukcji. Uprawnienia nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa wydawane są po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz po zdaniu egzaminu państwowego. Można wykonywać testy sprawdzające znajomość przepisów prawa, warunki techniczne oraz przepisy BHP.


Invest Construction
tel.: 515870249
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
NIP: 7191520776All rights reserved © 2017